Dades econòmiques

 
Coneix tota la informació comptable i pressupostària del Consell Insular, les seves possibles modificacions i altres dades econòmiques i financeres d'interès.