Pressupost executat (€)
Ingressos i despeses 2021
Període mitjà de pagament (PMP)
SERVEIS DESTACATS
Indicador de Transparència
Dyntra - Indicador Transparència