Pressupost executat (€)
PRESSUPOST EXECUTAT (%)
Període mitjà de pagament (PMP)
SERVEIS DESTACATS
Indicador de Transparència
Dyntra - Indicador Transparència