Transparència econòmica financera

 

Informació comptable i pressupostària, establint els ingressos i en les despeses, així com el nivell d'endeutament que presenta el Consell Insular d'Eivissa.