Taxes

Preus Públics

 • Preus Públic DiverSpai Descarregar
 • Preus Públic Escoletes Descarregar
 • Preu Públic Espectacles Cas Serres Descarregar
 • Campament Exploradors Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions: Cultura Pere Bambo, Supersticions Eivissenques Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions: El Pitiuso, Empremptes temps, Capbreu arquebisbes, Premis St Jordi, Caramelles Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions: Tales of Ibiza 2, Dones de pagesa, Bastardo silencio, Sal i saliners, Origen pesca Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions:Eivissa de Jaume I,Xifres per a una historia,Gonelles i joies,Tales of Ibiza Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions: Eivissa aquesta dona,Eivissa fotogradiada,Glosar i redoblar,Exportació sal i pega,Antoni Prats Calbet Descarregar
 • Preu de venda de les publicacions Paisatges Joan Castelló,Joan Marí Cardona Descarregar

Altres

 • Ordenança Fiscal Taxa Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament (Contribucions Especials) Descarregar
 • Ordenança Fiscal Tarifes Turístiques Descarregar
 • Ordenança Fiscal Recàrrec Insular IAE Descarregar