Publicitat

 

La Llei de Transparència i de Participació estableix l'obligació de publicar informació sobre les despeses realitzades en campanyes de publicitat o comunicació institucional.

La informació que s'ofereix a continuació recull els plans de mitjans realitzats amb motiu de les diferents campanyes de publicitat institucional i altres anuncis oficials del Consell Insular d'Eivissa

Filtrat de dades
a
ID Exercici Raó social Dates Descripció Import
ID Exercici Raó social Dates Descripció Import