Es publiquen en aquest apartat les despeses que es produeixin a conseqüència dels actes de protocol i representació que les autoritats del Consell Insular d'Eivissa tinguin necessitat de realitzar en l'exercici de les seves funcions, així com els relatius al reemborsament de les despeses ocasionades per a rescabalar les despeses d'aquesta naturalesa (dietes), com els relatius al rescabalament de les despeses corresponents a locomoció.

Filtrat de dades
a
ID Exercici Raó social Dates Descripció Import
ID Exercici Raó social Dates Descripció Import