El encàrrec de gestió es troba regulada en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. És un instrument jurídic a través del qual els òrgans administratius o les entitats de dret públic poden encomanar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o diferent administració la realització d'activitats de caràcter material o tècnic, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu acompliment. L'encàrrec no podrà tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic, ni suposar per a l'entitat encomanant cessió de la seva competència.

ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DELS MAJORS 2024

Aprovació de l´encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l´organització de la trobada d´associacions i clubs de persones majors de l´illa d´Eivissa FESTA DE LES PERSONES MAJORS, que es realitzarà el dia 6 d´abril de 2024 al Recinte firal d´Eivissa.

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT AL RECINTE FIRAL D’EIVISSA

Organització el dia 3 de desembre de 2023 de les activitats del -Dia internacional de les persones amb discapacitat- al Recinte Firal d’Eivissa

PROJECTE DE SEGUIMENT I CONTROL A L’ILLA D’EIVISSA DE PLAGUES DE QUARANTENA I PLAGUES LA LLUITA DE LES QUALS HA ESTAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA

Encàrrec de gestió a l’Empresa de Transformació Agrària, SA SME MP (TRAGSA) del projecte de seguiment i control a l’illa d’Eivissa de plagues de quarantena i plagues la lluita de les quals ha estat declarada d’utilitat pública

ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DELS MAJORS

Aprovació de l´encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l´organització de la trobada d´associacions i clubs de persones majors de l´illa d´Eivissa FESTA DE LES PERSONES MAJORS, que es realitzarà el dia 1 d´abril de 2023.

ORGANITZACIÓ D’UN MERCAT DE COMERÇ LOCAL ANOMENAT MERCAT CAN NADAL

Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’un mercat de comerç local anomenat "Mercat Can Nadal" els dies 17 i 18 de desembre de 2022 al Recinte Firal

ORGANITZACIÓ D’UNA FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ

Aprovació de l’encàrrec de gestió a FECOEV SAU de l'organització d’una fira del vehicle d’ocasió els dies 11, 12 i 13 de novembre de 2022 al Recinte Firal

COORDINACIÓ, GESTIÓ I CELEBRACIÓ DELS ACTES DEL VUIT D’AGOST, FESTIVITAT DE SANT CIRIAC 2022

Aprovar l´encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d´Eivissa, SAU (FECOEV), amb NIF A07837602, per a l´organització, coordinació, gestió i celebració dels actes del Vuit d´agost, festivitat de Sant Ciriac 2022, per un import de tretze mil nou-cents seixanta-dos amb sis cèntims (13.962,06 euros)

ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ, GESTIÓ I CELEBRACIÓ DEL DINAR QUE TENDRÀ LLOC EL DIA 20 DE MAIG DE 2022 A LES INSTAL·LACIONS DEL MATEIX RECINTE FIRAL

Aprovar l'encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització, coordinació, gestió i celebració del dinar quetendrà lloc el dia 20 de maig de 2022

ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ, GESTIÓ I CELEBRACIÓ DELS ACTES DEL VUIT D’AGOST 2021

Aprovar l'encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització, coordinació, gestió i celebració dels actes del Vuit d'Agost 2021

ORGANITZACIÓ, COORDINACIÓ, GESTIÓ I CELEBRACIÓ DELS ACTES DEL VUIT D’AGOST 2021

Aprovar l'encàrrec de gestió directa i eventual a Fires, Congressos i Esdeveniments d'Eivissa, SAU (FECOEV), per a l'organització, coordinació, gestió i celebració dels actes del Vuit d'Agost 2020