Organigrama de govern i informació de l'organització insular amb els consellers i directors insulars responsables de cada àrea, de forma estructurada.

Organigrama-1

Organigrama-2

Organigrama-3

Organigrama-4

Organigrama-5

Organigrama-6

Organigrama-7

Organigrama-8

Organigrama-9

Organigrama-10

Organigrama-11

Organigrama-12

Organigrama-13