Organigrama de govern i informació de l'organització insular amb els consellers i directors insulars responsables de cada àrea, de forma estructurada.

Organigrama-1

Organigrama-2

Organigrama-3

Organigrama-4