Llistat de convenis del Consell Insular d'Eivissa

Documentació relacionada

ID Data Publicació Document Estat
843 10/01/2024 Conveni entre el Consell lnsular d´Eivissa i la Fundació Balear d´lnnovació i Tecnologia per a la rehabilitació i I´adequació amb la posterior cessió d´ús de la planta primera del Pavelló l0l a Sa Coma, per a la instal.lació del Centre Bit Eivissa Publicat
835 09/01/2024 Conveni instrumental regulador de la concessió d’una subvenció directa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’execució del projecte d’obres anomenat Proyecto de regeneración urbana de la antigua travesía de la EI-300 en Ca Na Negreta (Fase 1-residencial) Publicat
603 19/12/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola per a l’execució del projecte Atención urgente a necesidades básicas 2023 Publicat
601 14/12/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del projecte Urgència Social i Ajuda Alimentaria 2023 Publicat
599 14/12/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d’activitats del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta a l’illa d’Eivissa (2022-23) Publicat
591 28/11/2023 Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local. Ingenion 2023 Publicat
589 28/11/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular i la Cambra de Comerç, Indústria, Navegació i Serveis d´Eivissa i Formentera (Cambra) per al finançaments despeses d´estructura i actuacions de l´any 2023 Publicat
583 21/11/2023 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell insular d’Eivissa i la Federació Balear de Caça Publicat
581 21/11/2023 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d´Eivissa i Formentera per a l’exercici 2023 Publicat
579 15/11/2023 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, per a la convocatòria i concessió d’ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l’illa d’Eivissa que cursin estudis universitaris a la Unió Europea Publicat
577 15/11/2023 Conveni executiu específic del Pla estratègic d’inversions municipals del Consell Insular d´Eivissa (Pla5) per al municipi de Santa Eulària des Riu corresponent a l’any 2023 Publicat
575 15/11/2023 Conveni executiu específic del Pla estratègic d’inversions municipals del Consell Insular d´Eivissa (Pla5) per al municipi de Sant Antoni de Portmany corresponent a l’any 2023 Publicat
573 15/11/2023 Conveni executiu específic del Pla estratègic d’inversions municipals del Consell Insular d´Eivissa (Pla5) per al municipi de Sant Joan de Labritja corresponent a l’any 2023 Publicat
571 15/11/2023 Conveni executiu específic del Pla estratègic d’inversions municipals del Consell Insular d´Eivissa (Pla5) per al municipi de Sant Josep de Sa Talaia corresponent a l’any 2023 Publicat
569 15/11/2023 Conveni executiu específic del Pla estratègic d’inversions municipals del Consell Insular d´Eivissa (Pla5) per al municipi d’Eivissa corresponent a l’any 2023 Publicat
563 07/11/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d´Eivissa i la Creu Roja Espanyola a Eivissa per a l´execució del projecte Unitat Mòbil d´Emergència Social (UES) 2023 Publicat
550 28/09/2023 Segona Addenda modificativa del conveni per al projecte d´obres anomenat Condicionament d´interseccions i reordenació d´accessos en la carretera EI-200 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta Publicat
534 22/09/2023 Addenda modificativa del conveni per al projecte d´obres anomenat Condicionament d´interseccions i reordenació d´accessos en la carretera EI-200 amb la ronda urbana de Sant Carles de Peralta Publicat
485 25/07/2023 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió i manteniment del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments (període 2022-2025) Publicat
365 31/05/2023 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la licitació i execució «Nueva glorieta en la intersección de la EI- 341 con el camí de Benirràs (TM de Sant Joan de Labritja)”. Publicat
357 16/05/2023 Conveni amb la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (en endavant PIMEEF) per a la dinamització del comerç local, per a l’exercici 2023 Publicat
352 25/04/2023 Conveni específic del Pla Estratègic d´Inversions Municipals (PLA 5) per a l´any 2022 entre el Consell Insular d´Eivissa i l´Ajuntament de Sant Antoni de Portmany Publicat
350 25/04/2023 Conveni amb l´Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l´execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l´Eficiència Urbana, signat el dia 23 de desembre de 2020 Publicat
340 04/04/2023 Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa per regular les condicions que han de regir l’aplicació dels fons corresponents a l’exercici 2022 en el marc de la llei 16/2019, de 8 d’abril Publicat
338 31/03/2023 Conveni d´una subvenció directa del Consell Insular d´Eivissa a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per al Projecte de reforma i modernització de l´escorxador insular d´Eivissa Publicat
336 31/03/2023 Conveni de formalització de subvenció directa entre el Consell Insular d´Eivissa i la Societat Cooperativa Limitada Agrícola de Sant Antoni Publicat
334 31/03/2023 Conveni de formalització de subvenció directa entre el Consell Insular d´Eivissa i la Cooperativa Agrícola Santa Eulàlia Publicat
330 16/03/2023 Conveni de col·laboració entre l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d´Eivissa per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana Publicat
328 10/03/2023 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d´una subvenció nominativa del Consell Insular d´Eivissa a la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d´Eivissa i Formentera, per a l´exercici 2022 Publicat
323 20/02/2023 Convenis subscrits per la Secció de Promoció Turística del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí durant les anualitats 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 Publicat
303 03/02/2023 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per al subministrament i la instal·lació d’un nou paviment de gespa artificial al camp municipal de futbol Publicat
299 29/12/2022 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola a Eivissa per dur a terme el projecte Unidad Móvil de Emergencias Social (UES), any 2022 Publicat
297 29/12/2022 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola a Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del projecte “Atención urgente a necesidades básicas”, any 2022 Publicat
295 29/12/2022 Conveni amb i l´Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l´esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de polítiques actives d´ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local de l’any 2022 FORUM INGENION Publicat
293 29/12/2022 Aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (PLA 5) del 2022 Publicat
291 29/12/2022 Aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja (PLA5) del 2022 Publicat
289 29/12/2022 Aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (PLA 5) del 2022 Publicat
287 29/12/2022 Aprovació de l’Addenda modificativa del Conveni específic del Pla Estratègic d’Inversions Municipals entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu (PLA5) del 2022 Publicat
258 29/11/2022 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs per a la realització d’activitats culturals Publicat
256 29/11/2022 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d’activitats del Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta a l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2021-22 Publicat
252 10/11/2022 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa 2022 Publicat
128 09/08/2022 Conveni amb l´Ajuntament d´Eivissa relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l´any 2022 Publicat
129 09/08/2022 Conveni amb l´Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2022 Publicat
130 09/08/2022 Conveni amb l´Ajuntament de Sant Antoni de Portmany relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2022 Publicat
131 09/08/2022 Conveni amb l´Ajuntament de Santa Eulària des Riu relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2022 Publicat
132 09/08/2022 Conveni amb l´Ajuntament de Sant Joan de Labritja relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2022 Publicat
85 18/11/2021 Conveni executiu específic amb Eivissa del Pla Estratègic d’Inversions Municipals d’Eivissa (PLA 5) (2021) Publicat
86 18/11/2021 Conveni executiu específic amb Sant Antoni del Pla Estratègic d’Inversions Municipals d’Eivissa (PLA 5) (2021) Publicat
87 18/11/2021 Conveni executiu específic amb Sant Joan del Pla Estratègic d’Inversions Municipals d’Eivissa (PLA 5) (2021) Publicat
88 18/11/2021 Conveni executiu específic amb Sant Josep del Pla Estratègic d’Inversions Municipals d’Eivissa (PLA 5) (2021) Publicat
89 18/11/2021 Conveni executiu específic amb Santa Eulària del Pla Estratègic d’Inversions Municipals d’Eivissa (PLA 5) (2021) Publicat
90 12/11/2021 Conveni amb Càritas Menjador Social Publicat
83 01/11/2021 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Universitat de les Illes Balears Publicat
80 14/10/2021 Conveni amb l’Creu Roja Publicat
82 27/09/2021 Conveni certificat d’acord modificació Plà Estratègic Publicat
101 30/08/2021 Conveni per la antenció a víctimes violència masclista Publicat
84 14/08/2021 Conveni en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’exercici 2021, en matèria de protecció civil Publicat
97 14/08/2021 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’exercici 2021, en matèria de protecció civil Publicat
98 14/08/2021 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a l’exercici 2021, en matèria de protecció civil Publicat
99 14/08/2021 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l’exercici 2021, en matèria de protecció civil Publicat
100 14/08/2021 Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa per a l’exercici 2021, en matèria de protecció civil Publicat
76 05/05/2021 Conveni amb l’Ajuntament de Santa Eulària per concedir ajudes adreçades a pal-liar la crisi sanitaria Publicat
75 05/01/2021 Conveni amb l’Ajuntament de Santa Eulària per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiencia Urbana Publicat
78 05/01/2021 Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiencia Urbana Publicat
94 05/01/2021 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Antoni per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiencia Urbana Publicat
95 05/01/2021 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiencia Urbana Publicat
96 05/01/2021 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiencia Urbana Publicat
79 01/01/2021 Conveni amb l’Cambra de Comerç Publicat
77 14/11/2020 Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa per a impulsar el foment de l’esperit emprenedor Publicat
91 01/07/2020 Conveni amb el Patronat Municipal de Música d’Eivissa Publicat
92 05/06/2020 Conveni amb els Serveis Socials comunitaris Publicat
93 23/04/2020 Conveni amb la Conselleria Afers Socials i Esports Publicat