Contractistes més Importants

 

La següent pàgina conté la informació dels majors proveïdors, adjudicataris i contractistes ordenats per l'import total adjudicat i nombre d'adjudicacions.

Majors proveïdors, adjudicataris i contractistes 2024
Nom comercial Nº Contractes Quantitat
TRANSPORTES BLINDADOS SA [A07044530] 11 3.247.590,43 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.U. [A95758389] 1 932.033,75 €
ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL [A81948077] 1 584.724,11 €
FIRES CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS D EIVISSA SAU FECOEV [A07837602] 3 398.789,76 €
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL [B87222014] 2 233.305,27 €
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA [W0072130H] 1 130.661,86 €
LOKIMICA SA [A03063963] 1 95.669,84 €
SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL [B80004732] 1 87.120,00 €
UTE CAM ATECA [U67028894] 1 55.828,60 €
CARRETERAS Y DRENAJES SA [A60624608] 1 42.194,03 €
ANTONIO JESÚS ARCAS MARTÍNEZ [23289972B] 1 41.051,03 €
INTERNET XPRESS SL [B96430988] 2 32.338,25 €
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS SLL [B73927022] 3 31.345,57 €
HERMANOS PARROT SA [A07030778] 3 25.961,77 €
INSTALACIONES ISAMAT SRL [B07939499] 4 21.131,85 €
DAVID PALERM SANCHEZ [41460045S] 3 20.860,40 €
PUNICAUTO SL [B07024250] 5 20.545,01 €
JOSE TORRES MARI [41446987K] 4 19.053,87 €
AENA AEROPUERTOS SA [A86212420] 2 18.399,00 €
IMPRENTA MANONELLES SL [B57834780] 9 18.353,28 €