Contractistes més Importants

 

La següent pàgina conté la informació dels majors proveïdors, adjudicataris i contractistes ordenats per l'import total adjudicat i nombre d'adjudicacions.

Majors proveïdors, adjudicataris i contractistes 2023
Nom comercial Nº Contractes Quantitat
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL [G73038457] 2 2.676.134,65 €
ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL [A81948077] 2 2.422.711,93 €
TERCIARIAS TRINITARIAS CASA DE SANTA EULALIA DEL RIO [R0700320E] 1 1.648.736,95 €
ESTACION ITV VEGA BAJA SA [A03105632] 1 1.067.995,66 €
INTERSERVE FACILITIES SERVICES SAU [A28506038] 5 968.830,40 €
AEMA HISPANICA SL [B45540846] 4 814.892,65 €
Asociacion de Madres de Discapacitados de Baleares AMADIBA [G07758667] 2 649.708,80 €
ACCIONA FACILITY SERVICES SA [A08175994] 8 468.879,26 €
MARTIN PALAU MARTORELL [43122159B] 1 278.300,00 €
SEGUROS BILBAO SA [A48001648] 2 176.910,04 €
FUNDACIO DIOCES. ISIDOR MACABICH [G07786981] 5 174.475,00 €
ENERGIAS RENOVABLES DE IBIZA SL [B57388985] 2 169.937,90 €
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA [W0072130H] 1 129.780,00 €
GAMMA HEALTH SLU [B88630728] 2 124.850,00 €
HERMANOS PARROT SA [A07030778] 3 113.772,60 €
URIZ DETETIVES SL [B62117874] 1 112.723,60 €
LOKIMICA SA [A03063963] 1 95.669,84 €
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES SL [B61461810] 1 88.080,41 €
GASIFREDSAC SL [B07528672] 14 87.389,42 €
REPSOL BUTANO SA [A28076420] 2 85.696,25 €