Estadistiques de tipus de contractes

 

Dades estadístiques anuals sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com del nombre de contractes adjudicats per cadascun dels procediments.

Contractes per tipus 2024
Tipus Nº Contractes Quantitat
De Serveis 363 (58,83 %) 5.449.112,55 € (62,82 %)
De Subministrament 223 (36,14 %) 2.557.476,37 € (29,48 %)
D'Obres 21 (3,40 %) 223.667,75 € (2,58 %)
Mixtos 8 (1,30 %) 44.301,93 € (0,51 %)
De Concessió de Serveis 1 (0,16 %) 396.968,40 € (4,58 %)
De Concessió d'Obres 1 (0,16 %) 2.941,51 € (0,03 %)
Totals 617 8.674.468,51 €
Contractes per adjudicació 2024
Adjudicació Nº Contractes Quantitat
Adjudicació Directa 598 (96,92 %) 3.294.384,20 € (37,98 %)
Procediment Obert Ordinari 17 (2,76 %) 5.237.135,71 € (60,37 %)
Procediment Negociat sense Publicitat 2 (0,32 %) 142.948,60 € (1,65 %)
Totals 617 8.674.468,51 €
Contractes per departament 2024
Departament Nº Contractes Quantitat
9200-Administración General 48 (7,78 %) 2.265.358,57 € (26,12 %)
2310-Serveis Socials i Promoció Social 48 (7,78 %) 1.384.357,62 € (15,96 %)
2312-Menors 45 (7,29 %) 839.660,10 € (9,68 %)
3360-Patrimoni 66 (10,70 %) 488.737,16 € (5,63 %)
3120-Hospital Residencia Asistida Cas Serres 31 (5,02 %) 478.212,66 € (5,51 %)
3370-Joventut 1 (0,16 %) 396.968,40 € (4,58 %)
9120-Presidencia y Organs de Govern 32 (5,19 %) 386.625,68 € (4,46 %)
3420-Instal.lacions Esportives 38 (6,16 %) 366.485,65 € (4,22 %)
4321-Promoció Turistica 20 (3,24 %) 228.584,93 € (2,64 %)
3330-Equipaments Culturals Cas Serres 5 (0,81 %) 221.671,29 € (2,56 %)
4221-Industria. Administració General. ITV 6 (0,97 %) 214.160,21 € (2,47 %)
3340-Promoció Cultural 56 (9,08 %) 179.239,08 € (2,07 %)
3410-Promoció Esportiva 36 (5,83 %) 178.058,49 € (2,05 %)
1360-S.E.I.S. 26 (4,21 %) 133.512,96 € (1,54 %)
1700-Medi Ambient 4 (0,65 %) 109.030,72 € (1,26 %)
4530-Carreteres 12 (1,94 %) 106.308,61 € (1,23 %)
4911-Informática i Comunicacions. NNTT. 11 (1,78 %) 97.074,87 € (1,12 %)
2315-Discapacitats 21 (3,40 %) 93.782,00 € (1,08 %)
2311-Oficina de la Dona 21 (3,40 %) 92.368,00 € (1,06 %)
3371-Campament Cala Jondal 2 (0,32 %) 78.753,10 € (0,91 %)
4410-Transports 6 (0,97 %) 69.331,16 € (0,80 %)
3230-Educació 19 (3,08 %) 66.564,48 € (0,77 %)
4100-Agricultura, ramaderia i pesca 10 (1,62 %) 66.379,95 € (0,77 %)
4220-Industria 10 (1,62 %) 30.867,33 € (0,36 %)
3321-Biblioteca Cas Serres 13 (2,11 %) 30.109,46 € (0,35 %)
4120-Finca Experimentació agraria 6 (0,97 %) 20.567,74 € (0,24 %)
9201-Administración General - SA COMA 10 (1,62 %) 20.407,10 € (0,24 %)
9340-Tresoreria 4 (0,65 %) 17.426,00 € (0,20 %)
3260-Educació Vial 8 (1,30 %) 12.995,20 € (0,15 %)
1510-Politica Territorial 1 (0,16 %) 598,95 € (0,01 %)
2410-Foment d´Ocupacio, Treball i Formacio 1 (0,16 %) 271,04 € (0,00 %)
Totals 617 8.674.468,51 €