Estadistiques de tipus de contractes

 

Dades estadístiques anuals sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com del nombre de contractes adjudicats per cadascun dels procediments.

Contractes per tipus 2023
Tipus Nº Contractes Quantitat
De Serveis 799 (65,76 %) 12.790.143,11 € (73,22 %)
De Subministrament 357 (29,38 %) 4.070.744,98 € (23,30 %)
D'Obres 54 (4,44 %) 563.805,80 € (3,23 %)
Mixtos 2 (0,16 %) 4.746,66 € (0,03 %)
De Concessió de Serveis 2 (0,16 %) 39.552,50 € (0,23 %)
De Concessió d'Obres 1 (0,08 %) 240,00 € (0,00 %)
Totals 1215 17.469.233,05 €
Contractes per adjudicació 2023
Adjudicació Nº Contractes Quantitat
Adjudicació Directa 1164 (95,80 %) 4.860.745,22 € (27,82 %)
Procediment Obert Ordinari 42 (3,46 %) 12.205.620,44 € (69,87 %)
Procediment Obert Simplificat 9 (0,74 %) 402.867,39 € (2,31 %)
Totals 1215 17.469.233,05 €
Contractes per departament 2023
Departament Nº Contractes Quantitat
2312-Menors 68 (5,60 %) 4.875.154,61 € (27,91 %)
9200-Administración General 120 (9,88 %) 3.612.493,31 € (20,68 %)
3420-Instal.lacions Esportives 57 (4,69 %) 1.338.589,33 € (7,66 %)
4221-Industria. Administració General. ITV 13 (1,07 %) 1.194.833,46 € (6,84 %)
3120-Hospital Residencia Asistida Cas Serres 102 (8,40 %) 831.971,97 € (4,76 %)
2315-Discapacitats 27 (2,22 %) 809.973,07 € (4,64 %)
2310-Serveis Socials i Promoció Social 78 (6,42 %) 594.456,42 € (3,40 %)
3360-Patrimoni 111 (9,14 %) 579.334,83 € (3,32 %)
3340-Promoció Cultural 115 (9,47 %) 477.352,50 € (2,73 %)
3410-Promoció Esportiva 72 (5,93 %) 321.942,21 € (1,84 %)
9120-Presidencia y Organs de Govern 72 (5,93 %) 316.107,24 € (1,81 %)
1360-S.E.I.S. 63 (5,19 %) 270.071,12 € (1,55 %)
4530-Carreteres 33 (2,72 %) 256.080,44 € (1,47 %)
4321-Promoció Turistica 40 (3,29 %) 248.553,00 € (1,42 %)
3371-Campament Cala Jondal 25 (2,06 %) 244.269,43 € (1,40 %)
1700-Medi Ambient 10 (0,82 %) 236.663,04 € (1,35 %)
3230-Educació 36 (2,96 %) 228.016,63 € (1,31 %)
4911-Informática i Comunicacions. NNTT. 33 (2,72 %) 204.664,94 € (1,17 %)
2311-Oficina de la Dona 26 (2,14 %) 171.089,83 € (0,98 %)
4410-Transports 25 (2,06 %) 157.257,61 € (0,90 %)
4320-Ordenació Turistica 2 (0,16 %) 127.243,60 € (0,73 %)
3330-Equipaments Culturals Cas Serres 14 (1,15 %) 123.669,00 € (0,71 %)
3370-Joventut 15 (1,23 %) 58.536,49 € (0,34 %)
4100-Agricultura, ramaderia i pesca 11 (0,91 %) 55.300,55 € (0,32 %)
4220-Industria 12 (0,99 %) 46.490,32 € (0,27 %)
3321-Biblioteca Cas Serres 11 (0,91 %) 28.298,05 € (0,16 %)
1510-Politica Territorial 3 (0,25 %) 20.158,60 € (0,12 %)
4120-Finca Experimentació agraria 7 (0,58 %) 18.183,73 € (0,10 %)
2313-Drogodependencies 2 (0,16 %) 6.600,00 € (0,04 %)
3260-Educació Vial 6 (0,49 %) 5.927,57 € (0,03 %)
9310-Intervenció 2 (0,16 %) 3.510,00 € (0,02 %)
9340-Tresoreria 3 (0,25 %) 3.486,00 € (0,02 %)
4190-Caça 1 (0,08 %) 2.954,15 € (0,02 %)
Totals 1215 17.469.233,05 €