Estadistiques de tipus de contractes

 

Dades estadístiques anuals sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com del nombre de contractes adjudicats per cadascun dels procediments.

Contractes per tipus 2022
Tipus Nº Contractes Quantitat
De Serveis 1191 (63,76 %) 13.991.575,77 € (42,74 %)
De Subministrament 564 (30,19 %) 4.721.494,56 € (14,42 %)
D'Obres 105 (5,62 %) 13.962.960,04 € (42,66 %)
Mixtos 4 (0,21 %) 24.415,81 € (0,07 %)
De Concessió de Serveis 2 (0,11 %) 22.929,50 € (0,07 %)
De Concessió d'Obres 2 (0,11 %) 10.890,00 € (0,03 %)
Totals 1868 32.734.265,68 €
Contractes per adjudicació 2022
Adjudicació Nº Contractes Quantitat
Adjudicació Directa 1790 (95,82 %) 8.242.665,11 € (25,18 %)
Procediment Obert Ordinari 53 (2,84 %) 20.948.455,72 € (64,00 %)
Procediment Obert Simplificat 18 (0,96 %) 2.784.031,16 € (8,50 %)
Procediment Negociat sense Publicitat 7 (0,37 %) 759.113,69 € (2,32 %)
Totals 1868 32.734.265,68 €
Contractes per departament 2022
Departament Nº Contractes Quantitat
4530-Carreteres 62 (3,32 %) 11.517.632,03 € (35,19 %)
9120-Presidencia y Organs de Govern 161 (8,62 %) 3.131.629,42 € (9,57 %)
2310-Serveis Socials i Promoció Social 83 (4,44 %) 2.842.924,52 € (8,68 %)
9200-Administración General 122 (6,53 %) 2.481.066,62 € (7,58 %)
4911-Informática i Comunicacions. NNTT. 85 (4,55 %) 1.852.542,44 € (5,66 %)
3360-Patrimoni 166 (8,89 %) 1.752.280,23 € (5,35 %)
4221-Industria. Administració General. ITV 45 (2,41 %) 1.252.532,29 € (3,83 %)
4321-Promoció Turistica 78 (4,18 %) 985.488,45 € (3,01 %)
3420-Instal.lacions Esportives 106 (5,67 %) 980.923,78 € (3,00 %)
3120-Hospital Residencia Asistida Cas Serres 109 (5,84 %) 719.790,42 € (2,20 %)
1360-S.E.I.S. 109 (5,84 %) 707.279,56 € (2,16 %)
2312-Menors 60 (3,21 %) 649.855,65 € (1,99 %)
3340-Promoció Cultural 167 (8,94 %) 619.766,00 € (1,89 %)
3410-Promoció Esportiva 103 (5,51 %) 525.423,71 € (1,61 %)
4100-Agricultura, ramaderia i pesca 26 (1,39 %) 471.948,47 € (1,44 %)
1700-Medi Ambient 25 (1,34 %) 396.622,35 € (1,21 %)
4410-Transports 48 (2,57 %) 276.759,24 € (0,85 %)
3371-Campament Cala Jondal 25 (1,34 %) 263.113,84 € (0,80 %)
2311-Oficina de la Dona 48 (2,57 %) 234.156,81 € (0,72 %)
3330-Equipaments Culturals Cas Serres 25 (1,34 %) 230.962,67 € (0,71 %)
4220-Industria 48 (2,57 %) 179.776,99 € (0,55 %)
3230-Educació 47 (2,52 %) 167.801,80 € (0,51 %)
2315-Discapacitats 22 (1,18 %) 84.536,49 € (0,26 %)
3321-Biblioteca Cas Serres 29 (1,55 %) 83.692,49 € (0,26 %)
9310-Intervenció 7 (0,37 %) 74.027,02 € (0,23 %)
3260-Educació Vial 15 (0,80 %) 69.844,15 € (0,21 %)
3370-Joventut 15 (0,80 %) 53.819,77 € (0,16 %)
4320-Ordenació Turistica 4 (0,21 %) 36.129,37 € (0,11 %)
1510-Politica Territorial 5 (0,27 %) 27.994,57 € (0,09 %)
4120-Finca Experimentació agraria 9 (0,48 %) 21.309,15 € (0,07 %)
4190-Caça 1 (0,05 %) 18.089,50 € (0,06 %)
9240-Participació, Transparencia i Bon Govern 3 (0,16 %) 11.279,30 € (0,03 %)
2313-Drogodependencies 3 (0,16 %) 7.360,58 € (0,02 %)
9340-Tresoreria 7 (0,37 %) 5.906,00 € (0,02 %)
Totals 1868 32.734.265,68 €