Estadistiques de tipus de contractes

 

Dades estadístiques anuals sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic, així com del nombre de contractes adjudicats per cadascun dels procediments.

Contractes per tipus 2023
Tipus Nº Contractes Quantitat
De Serveis 1230 (64,94 %) 16.968.012,74 € (56,83 %)
De Subministrament 561 (29,62 %) 5.257.423,45 € (17,61 %)
D'Obres 93 (4,91 %) 6.612.924,58 € (22,15 %)
Mixtos 5 (0,26 %) 959.188,67 € (3,21 %)
De Concessió de Serveis 4 (0,21 %) 57.889,74 € (0,19 %)
De Concessió d'Obres 1 (0,05 %) 240,00 € (0,00 %)
Totals 1894 29.855.679,18 €
Contractes per adjudicació 2023
Adjudicació Nº Contractes Quantitat
Adjudicació Directa 1801 (95,09 %) 7.074.068,69 € (23,69 %)
Procediment Obert Ordinari 56 (2,96 %) 19.205.710,19 € (64,33 %)
Procediment Obert Simplificat 34 (1,80 %) 3.057.132,76 € (10,24 %)
Procediment Negociat sense Publicitat 3 (0,16 %) 518.767,54 € (1,74 %)
Totals 1894 29.855.679,18 €
Contractes per departament 2023
Departament Nº Contractes Quantitat
4530-Carreteres 59 (3,12 %) 6.061.947,44 € (20,30 %)
2312-Menors 104 (5,49 %) 5.056.768,87 € (16,94 %)
9200-Administración General 164 (8,66 %) 4.308.635,27 € (14,43 %)
3120-Hospital Residencia Asistida Cas Serres 134 (7,07 %) 2.503.815,47 € (8,39 %)
4911-Informática i Comunicacions. NNTT. 59 (3,12 %) 1.612.116,63 € (5,40 %)
3420-Instal.lacions Esportives 70 (3,70 %) 1.536.241,61 € (5,15 %)
4221-Industria. Administració General. ITV 23 (1,21 %) 1.229.591,37 € (4,12 %)
3340-Promoció Cultural 201 (10,61 %) 1.084.275,52 € (3,63 %)
2315-Discapacitats 32 (1,69 %) 821.975,53 € (2,75 %)
3360-Patrimoni 171 (9,03 %) 814.513,78 € (2,73 %)
2310-Serveis Socials i Promoció Social 131 (6,92 %) 705.700,97 € (2,36 %)
9120-Presidencia y Organs de Govern 140 (7,39 %) 502.403,41 € (1,68 %)
1360-S.E.I.S. 122 (6,44 %) 469.230,42 € (1,57 %)
3371-Campament Cala Jondal 31 (1,64 %) 467.142,55 € (1,56 %)
3410-Promoció Esportiva 83 (4,38 %) 381.577,10 € (1,28 %)
4321-Promoció Turistica 64 (3,38 %) 361.240,23 € (1,21 %)
3230-Educació 64 (3,38 %) 303.741,75 € (1,02 %)
1700-Medi Ambient 16 (0,84 %) 270.020,47 € (0,90 %)
2311-Oficina de la Dona 46 (2,43 %) 224.319,81 € (0,75 %)
3260-Educació Vial 16 (0,84 %) 222.825,55 € (0,75 %)
4410-Transports 30 (1,58 %) 207.176,16 € (0,69 %)
3330-Equipaments Culturals Cas Serres 23 (1,21 %) 152.002,20 € (0,51 %)
4320-Ordenació Turistica 2 (0,11 %) 127.243,60 € (0,43 %)
4220-Industria 38 (2,01 %) 124.672,78 € (0,42 %)
4100-Agricultura, ramaderia i pesca 18 (0,95 %) 81.030,39 € (0,27 %)
9310-Intervenció 4 (0,21 %) 65.040,00 € (0,22 %)
3370-Joventut 17 (0,90 %) 59.066,76 € (0,20 %)
1510-Politica Territorial 4 (0,21 %) 35.927,32 € (0,12 %)
3321-Biblioteca Cas Serres 12 (0,63 %) 28.342,05 € (0,09 %)
4120-Finca Experimentació agraria 9 (0,48 %) 21.670,32 € (0,07 %)
2313-Drogodependencies 2 (0,11 %) 6.600,00 € (0,02 %)
9340-Tresoreria 4 (0,21 %) 5.869,70 € (0,02 %)
4190-Caça 1 (0,05 %) 2.954,15 € (0,01 %)
Totals 1894 29.855.679,18 €