Llistat de Contractes menors

 

La contractació menor, d'acord amb la Llei de contractes del sector públic, comprèn els contractes d'obres d'import inferior a 40.000 euros i els contractes de serveis i els de subministraments d'import inferior a 15.000 euros, en ambdós casos més l'IVA corresponent.

Existeix una excepció a l'anterior, i és que seran considerats contractes menors aquells que estiguin relacionats amb la ciència i innovació quan no superin els 50.000 euros.

El llistat de contractes s'actualitza a trimestre vençut.

Filtrat de dades
a
Id Codi Departament Tipus Adjudicació Data Descripció Tercer Import Estat
Id Codi Departament Tipus Adjudicació Data Descripció Tercer Import Estat