Concessions administratives signades per l’entitat

 

Actualment el Consell d’Eivissa té en vigor, des del servei de contractació, les següents concessions administratives:

  • Contracte de concessió de serveis de l’Estació de transferència de residus d’envasos, provinents de la recollida selectiva, amb la contractista Ca Na Negreta S.A., de 29 de març 2019, per un període de dos anys, prorrogable dos anys més.
  • Contracte de concessió amb la Fundació laboral de la Construcció per a l’ús privatiu de l’domini públic d’una porció de la finca 4977 i edifici núm. 104 de l’antic aquarterament militar de “Sa Coma” per a la redacció d’un projecte de rehabilitació, construcció i posterior explotació d’un centre de formació, signat el 10 de febrer de 2021 i una durada de 10 anys.