Responsabilitat Social i Sostenibilitat

 

L'Informe de Sostenibilitat d'Eivissa, realitzat per l'Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation, ha estat finançat íntegrament pel Consell Insular d’Eivissa, a més de treballar activament en la seva realització per part de tècnics del mateix Consell. El Consell Insular d'Eivissa també subvenciona el treball de l'Observatori en la recopilació de dades d'Eivissa dins del marc de l'Informe 4 illes 2021.

L'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa es va iniciar en 2018, amb l'objectiu de donar seguiment a l'evolució de temes soci ambientals des d'una perspectiva científica, basada en dades. El propòsit és poder influir en la definició de les prioritats i accions per a la conservació de l'illa, des d'una posició de coneixement.

Aquest informe persegueix donar seguiment als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS) a Eivissa i per això hem s'han ajustat el sistema d'indicadors per a valorar el grau de compliment de l'Agenda 2030 mitjançant l'aportació d'informació anual veraç, procedent d'institucions i organitzacions professionals, sobre la situació de l'illa.

I per a això, en total s'han desenvolupat 49 indicadors ambientals emmarcats en diverses metes d'11 dels 17 ODS. La totalitat de les dades recopilades, la metodologia emprada i les fonts usades es troben disponibles en la web ibizapreservation.org. El document resultant que poden descarregar-se és un resum executiu dels resultats de l'anàlisi completa que està disponible en la web : Ibizapreservation.org

Documentació relacionada