Què és una carta de serveis?

Una Carta de Serveis és un document pel qual un Departament, Servei o Regidoria del Consell d'Eivissa informa els ciutadans sobre:

  • Els serveis que presta i la manera de prestar-los.
  • Els compromisos de qualitat que assumeix per a proporcionar un millor servei.

Les Cartes de Serveis seran avaluades i revisades anualment, mitjançant grups de treball que tindran en compte les opinions presentades pels ciutadans.

A qui va dirigida?

El Consell Insular d'Eivissa és una institució que presta servei als ciutadans, per la qual cosa la seva gestió s'orienta a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les Cartes de Serveis es dirigeixen als usuaris dels serveis.

Quins són els objectius de les cartes de serveis?

La finalitat de la Carta de Serveis és:

  • Acostar el Consell d'Eivissa als ciutadans.
  • Informar els ciutadans sobre els serveis prestats pel Consell d'Eivissa.
  • Expressar l'esforç del Consell d'Eivissa per la millora dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Quins són els continguts de les cartes de serveis?

  • El nom i comeses de la Unitat, Servei o Regidoria que l'emet.
  • Els serveis prestats.
  • Adreces, horari i telèfons de la unitat.