President i equip de govern

 

Presidència

És el responsable del govern i de l'Administració insular, i assumeix la màxima representació de la institució i la prefectura preeminent de totes les dependències i serveis del Consell Insular.

President Consell Insular d'Eivissa

Sr. Vicente Marí Torres

President Consell Insular d'Eivissa i conseller de Promoció Turística, Medi rural i Marí

Vicepresidència

Els vicepresident/s substituiran la Presidència en cas d'absència, malaltia o impediment d'exercici del càrrec, i quan en una sessió la Presidència s'hagi d'abstenir d'intervenir sobre un punt concret.

Vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme

Sr. Mariano Juan Colomar

Vicepresident primer i conseller executiu del Departament de Territori, Ordenació Turística, Mobilitat, Infraestructures Viàries i Lluita contra l’Intrusisme

Vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni

Sra. Sara Ramón Roselló

Vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni

Consellers Executius

Els consellers/eres executius/ives són els caps dels departaments (unitats) en què s'organitza l'activitat administrativa del Consell Insular, encarregats de dirigir, sota la superior direcció de la Presidència del Consell Insular, el sector o sectors de l'activitat administrativa pròpia del departament que encapçalen.

Conseller executiu del Departament de Presidència, Gestió Econòmica i Esports

Sr. Salvador Losa Marí

Conseller executiu del Departament de Presidència, Gestió Econòmica i Esports

Consellera executiva del Departament de Cooperació Municipal, Recursos Humans i Indústria

Sra. Maria Fajarnés Costa

Consellera executiva del Departament de Cooperació Municipal, Recursos Humans i Indústria

Consellera executiva del Departament de Benestar Social, Família i Igualtat

Sra. Carolina Escandell Ferrer

Consellera executiva del Departament de Benestar Social, Família i Igualtat

Consellera executiva del Departament del Parc Insular de Serveis, Joventut i Participació Ciutadana

Sra. Marilina Ribas Cardona

Consellera executiva del Departament del Parc Insular de Serveis, Joventut i Participació Ciutadana

Conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència

Sr. Ignacio José Andrés Roselló

Conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Sostenibilitat, Innovació i Transparència