Directors insulars i personal eventual

 

Directors Insulars

Les atribucions que corresponen als Directors Insulars són entre altres les d'impulsar, dirigir i supervisar totes les actuacions que formen part de la gestió ordinària pròpia de l'àrea amb la finalitat d'assumir els objectius del departament fixats per Conseller o Consellera.

Direcció Insular de Promoció Turística

Sr. Juan Miguel Costa

-

Direcció Insular de Medi Rural i Marí

Sr. Joan Marí Guasch

-

Direcció Insular d’Esports

Sr. Javier Bonet Salvá

-

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni

Sr. Miquel Costa Tur

-

Direcció Insular de Transport

Sr. Roberto Algaba Cantero

-

Direccció Insular de Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats.

Sra. Marilina Bonet Roig

-

Direcció Insular de Noves Tecnologies i Oficina d’Atenció a la Ciutadania

Sr. Javier Torres Ribas

-

Direcció Insular de Recursos Humans i Promoció Econòmica

Sra. Josefa Costa Ramón

-

Personal Eventual

Personal amb caràcter no permanent, nomenades per a realitzar funcions de confiança o assessorament especial de Consellers executius del Consell Insular d'Eivissa.

Cap de Gabinet de Presidència

Sra. Margarita Marí Torres

-

Responsable de Premsa i Comunicació

Sr. Armando Tur Molina

-

Adjunt de premsa

Sra. Amelia Garijo Falcó

-

Coordinadora d'Audiovisuals

Sra. Iris Solana Sánchez

-