Teléfonos

Directori, adreces i telèfons
Departament Núm. Directe Extensió
Consell Insular d'Eivissa 971195900 6900
Departament de Promoció Turística, Medi rural i Marí
Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca   6493
Promoció Turística 6940
Serveis Veterinaris 6483
Serveis Agricultura 6917
Pesca 6488
Caça 6485
Grup Leader 6490
Fogaiba 6942
Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'intrusisme
Gestió del territori 971199313 6543
Ordenació Turística 971195933 6933
Infraestructures Viàries 6520
Habitatges turístics 6524
Hotels i apartaments 6437
Inspecció turística 6444
Lluita contra l'intrusisme  
Reclamacions 6442
Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
Transports terrestres i mobilitat 971195494 6494
Tecnologies de la Informació i la comunicació 6903
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni 
Cultura 971195505 6505
Escoletes 6463
Educació 6496
Patrimoni 6454
 Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
Indústria 971195515 6515
Departament de Presidència i Gestió Ambiental
Presidència  
Gestió Ambiental 6500
Departament de Benestar Social i Recursos Humans
Recursos humans 971195406 6406
Benestar social 971195907 6907
Famílies nombroses 971195534 6439
Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut
Tresoreria i Recaudació 971195596 6596
Contractació 971195412 6412
Esports 971195451 6451
Joventut 6422