Accessibilitat

 

Internet és avui dia un mitjà àmpliament utilitzat que ha d'estar a la disposició de tota la ciutadania. Les pàgines web han d'estar dissenyades perquè els seus continguts i serveis estiguin disponibles per a qualsevol usuari i li permetin interactuar de forma total, independentment de les seues condicions personals o del context de navegació.

Per això les administracions estan realitzant un gran esforç tant des d'un punt de vista legislatiu com tècnic per adaptar els seus continguts i serveis perquè siguin accessibles per al major nombre de ciutadans possibles. En la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'especifica que "Les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves respectives pàgines d'Internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d'edat avançada, d'acord amb els criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts...".

El World Wide Web Consortium (W3C), fundat el 1994 amb l'objectiu de discutir, consensuar, crear i difondre els estàndards de la web, va crear la iniciativa Web Accessibility Initiative (WAI) que ha definit una sèrie de pautes, guies, tècniques i recomanacions per difondre els principis d'accessibilitat web a les empreses, els governs, les institucions, els desenvolupadors i els usuaris. Dins de les recomanacions sobre accessibilitat hi ha diferents punts a satisfer i no tots tenen la mateixa importància pel que fa a l'impacte que tenen sobre els diferents usuaris. Inicialment s'han definit tres nivells de conformitat (A, AA i AAA), que contenen diferents punts de verificació.

Actualment la web del Consell Insular d'Eivissa és conforme al nivell AA, ja que compleix els requeriments bàsics perquè algunes persones usuàries puguin accedir als documents web, d'acord amb les recomanacions W3C-WAI.

Més informació en http://www.w3.org/wai/wcag1aa-conformance