Convenios de Medio Ambiente

Per a la promoció de la recollida selectiva el Departament de Medi Ambient, tramita els següents expedients de subvenció directa que s’articula mitjançant la signatura de convenis amb cadascuna de les entitats afectades:

Subvenció directa a cadascun dels Ajuntaments de l’Illa d’Eivissa per a la promoció de la recollida selectiva amb l’objectiu de col·laborar econòmicament amb els Ajuntaments en el finançament del cost d’aquesta recollida. Expedient en tràmit. Conclusió mitjançant Convenis. Consignació pressupostària: 233.000€.

Subvenció directa a la Mancomunitat de Municipis de l’Illa d’Eivissa per a la promoció de la recollida selectiva amb l’objectiu de col·laborar econòmicament amb la Mancomunitat en el finançament del cost de la Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa. Expedient en tràmit. Conclusió mitjançant Conveni. Consignació pressupostària: 40.000€.