Queixes i Suggeriments

 

La queixa o reclamació és una facultat que té qualsevol ciutadà o ciutadana per reflectir la seua disconformitat puntual, respecte a qualsevol servei públic o en el seu àmbit privat, que pugui ser atesa pels serveis del Consell Insular d'Eivissa.

El suggeriment és el procediment mitjançant el qual, si un ciutadà o ciutadana té alguna iniciativa o suggeriment per millorar la qualitat dels serveis, incrementar el rendiment o l'estalvi de la despesa pública, simplificar tràmits o suprimir els que siguin innecessaris o qualsevol altra mesura que suposi un major grau de satisfacció de la societat en les seues relacions amb el Consell Insular d'Eivissa

Pot fer-la arribar en la forma que estimi convenient:

  • Presencialment: Presentant la documentació associada en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, av. d'Espanya, 49, Eivissa o en les altres formes que contempla l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • En línia: Mitjançant la Seu Electrònica, on també pot presentar la documentació en forma electrònica.
ANY Nº DE QUEIXES O SUGGERIMENTS REBUTS Nº DE QUEIXES O SUGGERIMENTS TRAMITATS
2022 33 registres -
2021 33 registres -
2020 26 registres -
2019 16 registres -