Processos exposició pública

 

Relació d'assumptes que se sotmeten al tràmit d'informació pública, després de ser aprovats inicialment pel Consell Insular d'Eivissa, amb la finalitat que per part dels ciutadans es puguin formular les al·legacions que es considerin oportunes.